Våldsutsatt

Du är inte ensam!Lever du i en relation där du blir kränkt, skrämd, kontrollerad eller utsatt för våld? Kontakta oss för råd och stöd. Du kan välja att vara anonym och väljer själv om du vill göra en polisanmälan.


Hos oss blir du inte dömd eller ifrågasatt, vi finns här för dig!Det finns flera olika sorters våld


  • Sexuellt våld: Tvingas du till sex mot din vilja?
  • Latent våld: Kan du se på personen om hen är arg och gör du då allt för att undvika konflikt?
  • Psykiskt våld: Måste du alltid berätta vem som ringde eller smsade? Svartsjuka?
  • Fysiskt våld: Har du blivit slagen, sparkad, knuffad, nypt etc?
  • Materiellt våld: Har dina materiella ting blivit förstörda?
  • Ekonomiskt våld: Bestämmer någon annan över dina pengar?
  • Isolering: Har du allt mindre kontakt med dina vänner och familj?
  • Försummelse: Får du gå till läkare när du behöver?


"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill".

- Per Isdal 2001


"Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man."

                                                                                               - Unizon