Till socialtjänsten

Till dig på socialtjänsten:

Mivida finns i Upplands Väsby kommun och erbjuder råd och stöd för våldsutsatta oavsett könsidentitet. Mivida bedriver såväl öppen verksamhet som boende på skyddad adress. Vi arbetar på uppdrag av kommunen och i enlighet med socialtjänstlagen. Vår personal har bred erfarenhet av våld och dess konsekvenser. Vi är utbildade inom hot-och riskbedömning i metoderna SARA, SAM, PATRIARK och FREDA.

Mivida erbjuder strukturerade stödsamtal, om tolkbehov finns går detta att ordna. Skjuts och ledsagning till sjukvård och myndigheter ingår och vi hjälper även till med ärenden som rör sekretessmarkering.

Barn som bor hos oss kan efter överenskommelse erbjudas krissamtal enligt Trappan-modellen av utbildad personal. Vi har utbildade barnskötare som anordnar återkommande utflykter och evenemang för barnen, samt är barnvakt när vårdnadshavare har möten.Våra boenden:

Mivida erbjuder skyddade boenden i överenskommelse med socialtjänsten. Vi erbjuder både kollektivt och eget boende på skyddad adress. Basvaror ingår vilket innefattar handdukar, kaffe/te, tvättmedel/sköljmedel m.m. Vid inflytt ingår även en matkasse för de första två dagarna.

Personal finns tillgänglig hela veckan, antingen på plats i boendet (vardagar) eller per jourtelefon (kvällar och helger). Vi tar emot husdjur i boenden och vi har timanställda tolkar i språken persiska, arabiska, ryska, spanska och wolof - finsktalande personal finns också. 

Vid aktivt missbruk eller funktionsvariation gör vi en individuell bedömning huruvida vi kan tillgodose behoven.