Anhörig

Är du orolig för en vän eller anhörig?


Att hen drar sig undan familj och vänner kan vara ett tecken på att hen är utsatt för våld av sin partner.


Var uppmärksam på om:


  • hen hör av sig allt mer sällan till familj och vänner.
  • hen anpassar sin vardag utifrån sin partners behov.
  • partnern ofta ringer, sms:ar och vill veta var hen är och med vem.
  • partnern ständigt skjutsar hen till och från jobb/aktiviteter.
  • du upplever det som att hen blir korsförhörd när hen gjort något på egen hand.
  • hen ställer in aktiviteter i sista sekund.
  • du misstänker att hen inte får ta egna beslut eller se ut som hen vill.
  • paret bråkar offentligt och hen ursäktar partnern i efterhand.
  • saker och inredning i hemmet visar tecken på våld.
  • hen svarar undvikande på frågor om semester och helger.


Var även observant på fysiska tecken i form av blåmärken, rivmärken och skrubbsår. Det är inte ovanligt att en våldsutsatt skämtar bort det eller svarar undvikande om någon frågar hur hen fått dessa märken.


Var inte rädd!

Var inte rädd för att visa att du bryr dig om du misstänker att någon blir utsatt av sin partner. Även om det känns svårt och påträngande att ställa frågan så är det ett tecken för den våldsutsatta att någon ser. Ställ frågan när ni är i avskildhet. Viktigt att tänka på är att om partnern får veta att hen berättat kan det förvärra situationen och hen kan bli helt avskärmad från dig.

 

Lyssna utan att döma personen. Ifrågasätt inte hens berättelse. Tala inte nedsättande om förövaren, då kan hen gå in i försvarsställning vilket försvårar ett fortsatt samtal. Försök inte heller att hitta ursäkter och förklaringar till partnerns beteende och handlingar.

 

Det kan ofta vara mycket svårt att stå bredvid och inte kunna förändra situationen. Som nära eller anhörig kan du inte fatta några beslut åt någon annan. Det är personen själv som ska fatta beslut för sin framtid och hen måste få göra det i sin egen takt. Låt hen veta att du gärna hjälper till och stöttar om hen vill förändra sin situation och att du finns där oavsett vilka beslut som fattas. Det är viktigt att hen känner att hen kan lita på dig. Bara att berätta om sin situation kan vara ett stort och svårt steg för hen.

Våga fråga!


Misstänker du att en anhörig, vän eller kollega är utsatt för våld av en partner? Som medmänniska kan du göra skillnad. Det viktigaste är att du vågar fråga och vågar bry dig.


Våldtäkt och våld i nära relationer står under allmänt åtal och är inte en privatsak. Att misstänka något men inte agera är inte okej. Barn som upplever våld i hemmet betraktas i Sverige som brottsoffer. Ser eller hör du när någon blir utsatt för våld av sin partner; ring polisen.