Start

Ett stort tack till:Utsätts du eller någon du känner för våld eller hot om våld?


Det finns hjälp att få!


Ideella föreningen Mivida arbetar mot våld för jämlikhet.

Mivida erbjuder råd och stöd till våldsutsatta oavsett könsidentitet utan kostnad.

Vi har även skyddat boende där placering kan ske i samråd med socialtjänst.


Våld

Varningstecken  • Beter sig respektlöst
  • Kontrollerande
  • Svartsjuk
  • Inget är hens fel
  • Skrämmer dig

Det finns hjälp att få